Press

Vítejte v press sekci festivalu Brutal Assault!


Brutal Assault dostává každý rok obrovské množství žádostí o akreditaci a jednoduše není možné vyhovět všem. To samé platí pro fotopasy – prostor pod pódii má své limity. Poté, co schválíme žádosti našich dlouhodobých mediálních partnerů, začneme zpracovávat všechny ostatní požadavky, počínaje médii s větším dosahem. Co se menších médií týče, ti nejkreativnější z vás a ti prokazující nejvyšší systematickou podporu mají nejlepší šanci získat některé zbývající media pasy, které máme k dispozici.

Pokud máte zájem o spolupráci, kontaktujte nás e-mailem na adrese pr@obscure.cz, chcete-li zažádat o akreditaci na Brutal Assault, vyplňte formulář na adrese charon.brutalassault.cz.

Lhůta pro odeslání vašich žádostí je 5. července. Po tomto datu nebudeme přijímat žádné další žádosti o akreditace. O potvrzení nebo zamítnutí vaší žádosti o akreditaci budete informováni e-mailem do 12. července, pokud to bude časově jenom trochu možné.

Vezměte prosím na vědomí, že organizátoři si vyhrazují právo odmítnout jakoukoli akreditaci z důvodu nedodržení termínu, požadovaných kritérií nebo v případě zaslání více žádostí bez dalšího vysvětlení. Pokud vaše žádost nebude pro tento ročník schválena, nemějte nám to za zlé. Pokud začnete s dostatečným předstihem a během celoroční kampaně projevíte určitou kreativitu a trvalou podporu, vaše šance na akreditaci pro další ročník výrazně vzrostou.

Základní požadavky:

- Nemusíte publikovat naše PR články slovo od slova, napište vlastní názor a buďte kreativní, nechceme od vás jen papouškování našeho PR
- Požadujeme rozumný dosah vašeho média, čtenost/sledovanost je nutná! Neposílejte žádosti, pokud máte jen malý okruh čtenářů / diváků / posluchačů, nebo pokud provozujete jen malý osobní blog nebo jste instagramový fotograf atd.
- Jako šéfredaktor žádající o akreditace/fotopasy používejte e-mail s doménou média, pokud je to možné. Pokud existuje více požadavků ze stejného média, použijte jednu kontaktní osobu a pouze jeden kontaktní e-mail
- Dlouhodobá mediální podpora vašeho média je nutností; pro získání akreditace je nutno publikovat nejméně 10 článků během celého roku (zprávy, tiskové zprávy, letáky, bannery, videa atd.) prostřednictvím vašeho média a profilů média na sociálních sítích. Krátkodobá podpora pro nás není zajímavá, chceme budovat dlouhodobý vztah, proto nás kontaktujte včas! (pr@obscure.cz)
- Pokud bylo vaší předešlé žádosti vyhověno pro předchozí ročník festivalu, požadujeme alespoň jednu reportáž/článek, který jej pokrývá, abychom udělili akreditaci i pro další ročník
- Akreditovaná média souhlasí s poskytnutím všech svých výstupů o festivalu (po jejich vlastním zveřejnění) týmu BA, materiály by měly být zaslány na pr@obscure.cz nejpozději do 30. října

 
Podané žádosti automaticky negarantují udělení akreditace, každá žádost musí být nejprve schválena. Splnění uvedených kritérií bude důležitým faktorem při posuzování všech požadavků na akreditaci pro festivalu Brutal Assault a při stanovování priorit pro rozhovory s vystupujícími kapelami v naší Press zóně.

Je-li vaše akreditace schválena, musíte si vytisknout své potvrzení a přinést jej s sebou spolu s platným občanským průkazem nebo pasem. Festivalové pásky budou vydávány u okénka Press akreditací festivalu (v blízkosti hlavního vchodu) po předložení těchto dokumentů.

Ve formuláři na adrese charon.brutalassault.cz vyplňte prosím všechny požadované údaje. Potřebujeme také vaše platné číslo mobilního telefonu (s předvolbou), abychom vás mohli informovat o změnách během festivalu, dohodnutých rozhovorech atd.