Covid news pro JoSEFSTADT

03.08.2021

Již na našich stránkách naleznete podrobné info o covidových opatřeních pro letošní Josefstadt.

To nejdůležitější:
- přijeďte již s platným O-N-T (na místě bude testovací centrum, ale tuto možnost využijte pouze jako nouzovou)
- před vstupem do areálu/kempů si připravte platné O-N-T a doklad totožnosti s fotografií

(Systém O-N-T = Očkování – prodělaná Nemoc – Test)