BRUTAL ASSAULT 2020 festivalová permanentka [designová papírová vstupenka]

Vstupenka na celý festival v termínu 05.-08. 08. 2020.
Cena platí do 30.04.2020 nebo do vyprodání.


Nechte si vstupenku zaslat poštou jako sběratelskou  papírovou vstupenku. 

Službu fulfillment (zaslání náramků poštou před festivalem) budeme nabízet později jako dodatečnou službu. Pokud ji chcete využít, objednávejte přesně takový počet vstupenek, kolik náramků si budete přát v budoucnu zaslat.


______________________________

Všeobecné podmínky pro návštěvníky festivalu

1. Návštěvník festivalu musí respektovat pokyny pořadatelů. U vstupu je prováděna bezpečnostní kontrola. Pořadatelé mohou provádět prohlídky zavazadel a tělesné prohlídky.

2. Je přísně zakázáno vnášet do prostoru akce skleněné i umělohmotné nádoby, plechovky, umělohmotné kanystry, pyrotechnické předměty, otevřený oheň, zbraně, deštníky a zdraví nebezpečné předměty a látky. Při nerespektování tohoto zákazu budou předměty tohoto charakteru bez náhrady zabaveny.

3. Není dovoleno vnášet do prostoru festivalového areálu magnetofony, videokamery či jiné přístroje pro záznam obrazu a/nebo zvuku. Pořizování záznamů zvukových, filmových nebo videozáznamů je přísně zakázáno - a to i pro soukromou potřebu. Vnášení fotoaparátů je povoleno.

4. Majitel této vstupenky uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že audiozáznamy, fotografie, filmy či videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.

5. Vstupenka pozbývá platnosti po odtržení kontrolního útržku nebo načtením čarového kódu vstupenky do odbavovacího systému (každý čarový kód lze použít pouze jednou). Opuštění areálu a návrat zpět je možný pouze s platným náramkem řádně upevněným na zápěstí. Jakkoliv poškozená vstupenka nebo náramek pozbývá platnosti, poškozená vstupenka nebo náramek se nevyměňují.

6. Padělání vstupenek nebo náramků je nepřípustné a trestá se podle zákona.

7. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení, popř. odložení festivalu je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena a to pouze do jednoho měsíce od data akce. Náhrada žádných zvláštních nákladů (hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky) se neposkytuje.

8. Změna programu a termínu vyhrazena.

9. Je zakázáno vstupovat na ohrazená místa v areálu, zejména na hradby pevnosti.

10. Přísný zákaz vstupu na pódium a do prostor v zákulisí.

11. Stanování je povoleno jen ve vyhrazeném a označeném prostoru. Pořadatelé neručí za odložené věci v kempu.

12. Parkování je možno na vyhrazených místech a přilehlých komunikacích při respektování dopravního značení a předpisů.

13. Do areálu je zakázán vstup se psy a dalšími zvířaty.

14. K vykonávání hygienických potřeb využijte k tomuto účelu určených zařízení.

15. Celý festival bezhotovostní. Použitím bezhotovostního čipu na svém náramku souhlasíte s Všeobecnými obchodními podmínkami uvedenými na www.brutalassault.cz.
Nabijte si kredit na své čipy. Refundace nevyčerpaného kreditu je možná po skončení festivalu. Podmínkou refundace je registrace čipu.

16. Házení kelímků s tekutým obsahem mezi návštěvníky bude bráno jako hrubé porušení festivalových pravidel a člověk při takovém skutku chycený bude vykázán z festivalu bez možnosti návratu, stejně jako u dalších prohřešků proti festivalovému řádu.

17. Prosíme všechny účastníky festivalu, aby dodržovali základní motto festivalu: PROTI NÁSILÍ A NETOLERANCI.

2650.00 Kč