Regulamin

Ogólne warunki uczestnictwa w festiwalu

1. Uczestnicy festiwalu powinni stosować się do poleceń organizatorów oraz obsługi. Przy wejściu zostanie przeprowadzona kontrola uczestników oraz wnoszonego bagażu.

2. Zakazane jest wnoszenie na teren festiwalu: szklanych i plastikowych butelek, puszek, broni, parasoli oraz innych niebezpiecznych przedmiotów. Zostaną one skonfiskowane przy wejściu.

3. Zakazane jest wnoszenie oraz używanie na terenie festiwalu: kamer video oraz dyktafonów. Nagrywanie audio i/lub video jest surowo zabronione (nawet do celów prywatnych).

4. Posiadacz biletu zgadza się, że materiały audio, wideo lub zdjęcia jej / jego osoby, które są zrobione w trakcie imprezy lub wydarzeń towarzyszących mogą zostać wykorzystane bez jakiegokolwiek odszkodowania czy ograniczeń czasowych.

5. Bilet traci ważność po oderwaniu kuponu kontrolnego. Ponowne wejście na teren festiwalu jest możliwe po okazaniu odpowiedniej opaski. Bilety i opaski, które zostały w jakikolwiek sposób uszkodzone lub zniszczone nie podlegają wymianie.

6. Kopiowanie biletów jest surowo zakazane i będzie karane zgodnie z całą surowością czeskiego prawa.

7. Pieniądze za bilety nie będą zwracane. W razie odwołania festiwalu Zwrotu dokonuje się na wniosek kupującego do jednego miesiąca od pierwotnej daty festiwalu. Zwrot pieniędzy nie obejmuje dodatkowych wydatków (transport, wynajęcie noclegów, etc.).

8. Nie wolno wspinać się na ogrodzenia oraz fortyfikacje.

9. Nie wolno wchodzić na scenę i zagrodzone obszary.

10. Nie wolno wchodzić na scenę i backstage bez stosownej przepustki.

11. Rozbijanie namiotów jest dozwolnoe tylko w ramach wyznaczonego pola namiotowego. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w namiotach.

12. Parkowanie jest możliwe na pobliskich ulicach – prosimy stosować się do znaków drogowych.

13. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren festiwalu.

14. Prosimy o korzystanie z toalet i pisuarów.

15. Aby zakupić piwo i jedzenie na terenie festiwalu musisz skorzystać z festiwalowych żetonów. Żetony tracą swoją ważność zgodnie z datą określoną w programie festiwalu. Nie ma możliwości zwrotu niewykorzystanych żetonów.

16. Rzucanie kubkami wypełnionymi płynem na terenie festiwalu będzie interpretowane jako rażące naruszenie zasad obowiązujących na festiwalu, osoby zachwujące się w ten sposób będą wyprowadzane z terenu festiwalu, pozbawiane opaski umożliwiającej ponowne wejście i nie będą mogły ubiegać się o zwrot pieniędzy za bilet.

17. Prosimy pamiętać o głównym mottcie festiwalu: PRZECIWKO PRZEMOCY I NIETOLERANCJI.

Obscure promotion

Loading events...