Phurpa

Phurpa

Homepage:
https://phurpa.bandcamp.com/

Country:
Russia

Genre:
ritual music of Bon

Bön, někdy též bönismus, původně předbuddhistické (dle některých zdrojů až pozdější) animistické náboženství je označení pro starověkou duchovní tradici Tibetu. Byly pro něj typické animistické a šamanistické prvky které se vyznačovaly kultem démonů, magií a oběťmi. PHURPA se zabývá rituály tohoto náboženství, zejména jeho šamanským hrdelním zpěvem.

Videos on YouTube

Obscure promotion

Loading events...